Niezbędnik uczestnika

REGULAMIN

  1. Uczestnik Michalickiego Spotkania Młodych zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatorów podczas trwania Spotkania.
  2. W czasie trwania Michalickiego Spotkania Młodych obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenia papierosów i e-papierosów oraz stosowania przemocy.
  3. Każdego uczestnika obowiązują podstawowe zasady kultury i wzajemnego szacunku.
  4. Na terenie obiektów sakralnych oraz podczas Eucharystii i nabożeństw obowiązuje odpowiedni i godny strój.
  5. Uczestnik ma obowiązek noszenia opaski wydawanej przez Organizatora podczas rejestracji po przybyciu na Michalickie Spotkanie Młodych. Wzór opaski ustala Organizator i może z niej korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie opaski powoduje utratę jej ważności.
  6. Organizatorzy Michalickiego Spotkania Młodych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które są własnością uczestnika.
  7. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez uczestnika, odpowiedzialność finansową ponoszą sami uczestnicy lub rodzice/opiekunowie.
  8. Uczestnik ma obowiązek zgłaszania Organizatorowi lub Animatorom wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie tych zagrażających zdrowiu i życiu.
  9. Podpisane dokumenty i udział w Michalickim Spotkaniu Młodych jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

DO POBRANIA

Hymn spotkania „Ty silnym ramieniem”

Tekst hymnu

Gdy idąc przez życie potknę się, Ty silnym ramieniem trzymaj mnie.
Kiedy mówię „tak”, choć myślę „nie”, Ty silnym ramieniem trzymaj mnie.

Pokaż drogę prostą w codzienności dnia. Pokaż drogę prostą, wołam cały czas.
Aby „nie” to było „nie”, a „tak” było „tak”,
Aby „nie” to było „nie”, a „tak” było „tak”.

O, Archaniele, gdy walczysz ze złem, Ty silnym ramieniem trzymaj mnie.
Kiedy moja dusza zbłądzić chce, Ty silnym ramieniem trzymaj mnie.

Pokaż drogę prostą w codzienności dnia. Pokaż drogę prostą, wołam cały czas.
Aby „nie” to było „nie”, a „tak” było „tak”,
Aby „nie” to było „nie”, a „tak” było „tak”.

Jedno wiem, jedno chcę, Skryć się pod skrzydła twe,
Ujrzeć dziś światło dnia,
Słyszę dziś słowa te. Któż jak Bóg! krzyczeć chcę.
Któż jak Bóg! śpiewać tak.

Aby „nie” to było „nie”, a „tak” było „tak”,
Aby „nie” to było „nie”, a „tak” było „tak”.
Do ciebie wołam całym tchem, Ty silnym ramieniem trzymaj mnie.

MAPY

Mapa spotkania

Pełny ekran

Mapa noclegów

Pełny ekran

Spotkania w grupach

Pełny ekran